Inclusión e saúde mental da comunidade educativa

Resumo

As escolas poden ser entornos saudables e inclusivos nos que a comunidade educativa aprenda a reforzar o seu benestar, pero tamén poden expoñer os mozos e mozas a determinados riscos que provoquen malestar e sufrimento. A educación debe ser sinónimo de inclusión, saúde mental, conciencia crítica e amor á diversidade. Necesitamos un novo paradigma socio-ecolóxico para facer da inclusión o principio da transformación educativa e social.

Las escuelas pueden ser entornos saludables e inclusivos en los que la comunidad educativa aprenda a reforzar su bienestar, pero también pueden exponer a los jóvenes a determinados riesgos que provoquen malestar y sufrimiento. La educación debe ser sinónimo de inclusión, salud mental, conciencia crítica y amor a la diversidad. Necesitamos un nuevo paradigma socio-ecológico para hacer de la inclusión el principio de transformación educativa y social.

Schools can be healthy and inclusive environments in which the educational community learns to strengthen their well-being, but they can also expose young people to certain risks that cause discomfort and suffering. Education must be a synonym of inclusion, mental health, critical awareness and love of diversity. We need a new socio-ecological paradigm to make inclusion the principle of educational and social transformation.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir