Historia e memoria

Resumo

Para superar o relato nesgado da represión é necesario, en primeiro lugar, que o acceso ás fontes documentais sexa libre. Pero non se trata xa de contar a historia; nos nosos días é preciso traballar os valores, coidar a maneira de transmitir e de analizar os feitos. Nunha primeira etapa o obxectivo foi o recoñecemento das persoas represaliadas. Agora, debemos procurar o compromiso inequívoco coa democracia e coa liberdade. Só así poderemos albiscar no horizonte, tamén, a xustiza.

Para superar el relato sesgado de la represión es necesario, en primer lugar, que el acceso a las fuentes documentales sea libre. Pero no se trata ya de contar la historia; en nuestros días es preciso trabajar los valores, cuidar la manera de transmitir y de analizar los hechos. En una primera etapa el objetivo fue el reconocimiento de las personas represaliadas. Ahora, debemos procurar el compromiso inequívoco con la democracia y con la libertad. Solo así podremos vislumbrar en el horizonte, también, la justicia.

To overcome the biased narrative of the repression, it is necessary, first of all, that access to documentary sources be free. But it is no longer a question of telling the story; nowadays it is necessary to work on the values, to take care of the way of transmitting and analyzing the facts. In the first stage, the objective was the recognition of the people who had been repressed. Now, we must seek an unequivocal commitment to democracy and freedom. Only then we can see justice on the horizon, too.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir