GeoGebra, vacina matemática en tempos de pandemia

Resumo

Neste artigo sobre GeoGebra, exponse GeoGebra Classroom e as actividades autoavaliables como ferramentas para a ensinanza das matemáticas a distancia e na semipresencialidade. Preséntanse tamén varias aplicacións para traballar as funcións cuadráticas nas que se poden usar as ferramentas citadas.

En este artículo sobre GeoGebra, se expone GeoGebra Classroom y las actividades autoevaluables como herramientas para la enseñanza de las matemáticas a distancia y en la semipresencialidad. Se presentan también varias aplicaciones para trabajar las funciones cuadráticas en las que se pueden usar las herramientas citadas.

This article about GeoGebra, shows GeoGebra classroom and self-assesment activities as tools for online and blended Maths learning. It also introduces several applications to work cuadratic functions where the aforementioned tools can be used.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Banners

Compartir