Filosofía para nenos e nenas e Neuroeducación

Resumo

Este artigo é unha aposta pola procura dos fíos que tecen a complexidade interdisciplinaria e pretende amosar como os descubrimentos e avances da Neurociencia e a Neuroeducación dan sustento científico ás prácticas habituais das comunidades de Filosofía para Nenas e Nenos, ao tempo que estas prácticas corroboran e avalan as novas teorías.

Este artículo es una apuesta por la búsqueda de los hilos que tejen la complejidad interdisciplinar y pretende mostrar como los descubrimientos y avances de la Neurociencia y la Neuroeducación dan sustento científico a las prácticas habituales de las comunidades de Filosofía para Niñas y Niños, al tiempo que estas prácticas corroboran y avalan las nuevas teorías.

This article is a commitment to the search for the threads that weave interdisciplinary complexity and aims to show how the discoveries and advances of Neuroscience and Neuroeducation give scientific support to the usual practices of Philosophy for children communities, and -at the same time- these practices corroborate and support the new theories.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir