Filosofía para Nenas e Nenos: a madurez dun proxecto pedagóxico

Resumo

Coa celebración en Madrid en 1985 do primeiro congreso español de ensinanza da filosofía entra a Filosofía para Nenas e Nenos na historia educativa do noso Estado. M. Lipman participa como relator e abre unha liña de traballo polémica pero imparable. Dende aquela son moitos os centros educativos que veñen desenvolvendo sesións de diálogo filosófico en tódalas etapas cun rigor e fidelidade que revela a potencia dun traballo consolidado.

Con la celebración en Madrid en 1985 del primer congreso español de enseñanza de la filosofía entra la Filosofía para Niñas y Niños en la historia educativa de nuestro Estado. M. Lipman participa como ponente y abre una línea de trabajo polémica pero imparable. Desde entonces son muchos los centros educativos que desarrollan sesiones de diálogo filosófico en todas las etapas con un rigor y fidelidad que revela la potencia de un trabajo consolidado.

With the celebration in Madrid in 1985 of the first Spanish congress of philosophy education, Philosophy for Children enters the educational history of our State. M. Lipman participates as a speaker and opens a controversial but unstoppable line of work. Since then, there are many educational centers that develop sessions of philosophical dialogue in all stages with a rigor and fidelity that reveals the power of a consolidated work.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir