Filodanza: o diálogo a partir da musica, o movemento e o xogo

Resumo

Abórdase a experiencia desenvolvida nunha escola de Educación Infantil, na que as sesións de Filosofía para Nenas e Nenos xiran en torno á danza. A música e as letras das cancións serven para cohesionar o grupo, dialogar e converterse nunha comunidade de investigación. Emoción e movemento van cinguidos e favorecen a calma, a escoita activa e a autoconfianza. O artigo ofrécenos tamén un feixe de propostas concretas para animar o profesorado a traballar coas habilidades de pensamento.

Se aborda la experiencia desarrollada en una escuela de Educación Infantil, en la que las sesiones de Filosofía para Niñas y Niños giran en torno a la danza. La música y las letras de las canciones sirven para cohesionar el grupo, dialogar y convertirse en una comunidad de investigación. Emoción y movimiento van unidos y favorecen la calma, la escucha activa y la autoconfianza. El artículo nos ofrece también una serie de propuestas concretas para animar al profesorado a trabajar con las habilidades de pensamiento..

The paper deals with a school of Early Childhood Education in which the sessions of Philosophy for Children revolve around dance. The music and lyrics of the songs serve to unite the group, to dialogue and to become a research community. Emotion and movement go together and favor calm, active listening and self-confidence. The article also offers us a series of concrete proposals to encourage teachers to work with thinking skills.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir