ESenRED: a construción dunha praxe curricular ecosocial

Resumo

ESenRED é unha rede de redes de centros educativos que desenvolven a educación ambiental co seu alumnado e as súas comunidades educativas. Ao longo da súa traxectoria, esta rede achegou o seu labor a unha visión ecosocial da educación e está creando claves de actuación para a integración deste enfoque na súa práctica diaria, así como na súa inserción curricular. A Confint, polas súas características especiais, é un exemplo destacado desta actividade.

ESenRED es la red de redes de centros educativos que desarrollan la educación ambiental con su alumnado y comunidades educativas. A lo largo de su trayectoria, ha acercado su labor a una visión ecosocial de la educación y está creando claves de actuación para la integración de este enfoque en su práctica diaria, así como en su inserción curricular. La Confint, por sus características especiales, es un ejemplo destacado de esta actividad.

ESenRED is a network of schools that develop environmental education with their students and their educational communities. Throughout its history, this network has brought its work closer to an eco-social vision of education and is creating keys to action for the integration of this approach in its daily practice, as well as in its curricular insertion. Confint, for its special features, is a prominent example of this activity.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Referencias

  • González-Torrents, C., Pérez-Carrillo, P. y Vilar-Recasens, M. (2021). Buenas prácticas de educación para el desarrollo sostenible. Conferencia Internacional de Jóvenes: Cuidemos el planeta – CONFINT. Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  • Gutiérrez-Bastida, J.M. (2012). La Confint y ESenRED: Crisoles de aprendizaje hacia la Eco-ciudadanía. Boletín del CENEAM.
  • Gutiérrez-Bastida, J.M. (2015). CONFINT: aportación al desarrollo competencial y medioambiental del alumnado. V Congreso Internacional de Educación Ambiental. 12-15 de marzo de 2015, Madrid.
  • Gutiérrez Bastida, J.M. (2020). La CONFINT hace frente al cambio climático. respuestas de la juventud ante el calentamiento global. En Rodrigo-Cano, Daniel y Fernández-Reyes, Rogelio (Eds). XV Aniversario Seminario Respuestas desde la educación y la comunicación al cambio climático. (pp. 171-190). Miteco-CENEAM, Segovia.
  • Gutiérrez-Bastida, J.M. y Pérez-Carrillo, P. (2021). ESenRED 2.0, escuelas enredadas por la sostenibilidad. En Rodrigo-Cano, D., Mancinas-Chávez, R. y Fernández-Rial, R. La comunicación del cambio climático, una herramienta ante el gran desafío. Dykinson.
  • Gutiérrez-Bastida, J.M. (2021). Buenas prácticas de educación para el desarrollo sostenible. Escuelas hacia la sostenibilidad en Red – ESenRED. Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  • Herrero, Y. (2011). Redes de cooperación entre A21E: aprender de la naturaleza. En Melendro, M., Menoyo, M. Á., y Cano, A. (eds.). Ideas. Iniciativas de educación ambiental para la sostenibilidad (pp. 235-250). Editorial UNED.

Banners

Compartir