ENCIGA: máis de tres décadas contribuíndo á educación STEAM

Resumo

A Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA) nace hai máis de trinta anos co obxectivo de mellorar a calidade do ensino nas áreas matemático-científico-tecnolóxicas nos niveis educativos non universitarios. Neste artigo facemos un percorrido pola actividade desenvolvida pola asociación para apoiar a ensinanza STEAM, así como na procura da visibilización do papel da muller nestas áreas.

La Asociación de Enseñantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA) nace hace más de treinta años con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza en las áreas matemático-científico-tecnológicas en los niveles educativos no universitarios. En este artículo hacemos un recorrido por la actividad desarrollada por la asociación para apoyar la enseñanza STEAM, así como en la búsqueda de visibilizar el papel de la mujer en estas áreas.

The Association of Science Teachers of Galicia (ENCIGA) was born more than thirty years ago with the aim of improving the quality of teaching in mathematical-scientific-technological areas at non-university educational levels. In this article, we make a review of the activity developed by the society to give support to STEAM teaching, as well as to make the role of women in these areas more visible.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir