Efeitos da pandemia na praxe profissional docente: limites e descobertas

Resumo

O impacto da crise pandémica no âmbito educativo formal fornece um campo de pesquisa e análise da praxe profissional docente. Assim sendo, valorizam-se os limites e possíveis descobertas ligados a uma si- tuaçom inédita que acarreta perigos, mas também no- vas oportunidades para o progresso educativo.

El impacto de la crisis pandémica en el ámbito educa- tivo formal provee un campo de investigación y análisis de la praxis profesional docente. Siendo así, se valoran los límites y posibles hallazgos asociados a una situa- ción inédita que implica peligros, pero también nuevas oportunidades para el progreso educativo.

The impact of the pandemic crisis in the formal educa- tional environment provides a field of investigation and analysis of the professional teaching praxis. Thus, the limits and possible findings associated with an unpre- cedented situation that implies dangers, but also new opportunities for educational progress are valued.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

A vida nas aulas en pandemia

Banners

Compartir