Educando en cultura nos e cos municipios. Un labor transversa e colaborativo

Resumo

A educación, nos múltiples modos que propician educar e educarse en sociedade, é indisociábel do quefacer cultural que procuran as comunidades locais nos diferentes contextos e realidades nos que se proxecta como unha práctica cotiá de amplas avenidas cívicas e pedagóxicas.

La educación, en los múltiples modos que propician educar y educarse en sociedad, es indisociable del quehacer cultural que procuran las comunidades locales en los diferentes contextos y realidades en los que se proyecta como una práctica cotidiana de amplias avenidas cívicas y pedagógicas.

Education, in the multiple ways that educate and edu- cate oneself in society, is inseparable from the cultu- ral work that local communities seek in the different contexts and realities in which it is projected as a daily practice of broad civic and pedagogical avenues.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Cultura, territorio e socioeducación

Referencias

  • Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor.
  • Caride, J. A. (1985). Educación y Animación Sociocultural: la Pedagogía Social como modelos de intervención. En J. M. Quintana (coord.). Fundamentos de Animación Sociocultural. Madrid: Narcea, 94-127.
  • Caride, J. A. (coord.); Peres, A.; Sanjurjo, L.; Ortega, R. e Pose, H. (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Rosario: HomoSapiens.
  • CGLU (2018). La cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: guía
  • práctica para la acción local. Barcelona: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Accesible en: http://www.agenda21culture.net/sites/default/fi-
  • les/culturaods_web_es.pdf
  • Olmos, H. e Santillán, R. (2001). Educar en cultura. Ensayos para una acción integradora. Madrid: OEI-Interarts.
  • Ortega, C. (coord.) (2020). Perfil del gestor cultural municipal. Cádiz: Observatorio Cultural Atalaya.
  • Pose, H. (2006). La cultura en las ciudades. Un quehacer cívico-social. Barcelona: Graó.
  • Pose, H.; Bouzada, X.; Caride, J.A.; Cid, X.M. e Pérez, M. (2007). As necesidades e demandas formativas dos profesionais da acción cultural pública en Galicia. Informe. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Accesible en: www.xerfa.gal

Banners

Compartir