Edición educativa e normalización

Resumo

Un percorrido pola lexislación educativa e a edición de materiais en galego dende os tempos da transición ata a actualidade para valorar o seu peso na galeguización do ensino. A elaboración de libros de texto e outros materiais didácticos por parte do profesorado, o esforzo editorial ante as cambiantes normativas lexislativas e lingüísticas debe enfrontarse no momento actual ao reto da hibridación.

Un recorrido por la legislación educativa y la edición de materiales en gallego desde los tiempos de la transición hasta la actualidad para valorar su peso en la galleguización de la enseñanza. La elaboración de libros de texto y otros materiaisles didácticos por parte del profesorado, el esfuerzo editorial ante las cambiantes normativas legislativas y lingüísticas ha de enfrentarse en el momento actual al reto de la hibridación.

A journey through educational legislation and the publication of materials in Galician from the times of transition to the present day to assess their weight in the Galicianisation of teaching. The elaboration of textbooks and other didactic materials by the teaching staff, the publishing effort in the face of the changing legislative and linguistic regulations has to face the challenge of hybridization at the present time.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir