E-téxtiles para apoiar a equidade e a aprendizaxe STEAM

Resumo

No presente traballo exploramos que oportunidades ofrece a área dos e-téxtiles no ámbito da educación. Para iso móstranse os principais resultados duns obradoiros levados a cabo na segunda edición do programa ‘GIRL STEM: derrubando estereotipos’. As conclusións extraídas tras a realización destas actividades STEAM indican que esta metodoloxía de aprendizaxe axuda a promover a equidade de xénero á vez que incrementa o interese dos nenos e as nenas polas materias STEM.

En el presente trabajo exploramos qué oportunidades ofrece el área de los e-textiles en el ámbito de la educación. Para ello se muestran los principales resultados de unos talleres llevados a cabo en la segunda edición del programa ‘GIRL STEM: derribando estereotipos’. Las conclusiones extraídas tras la realización de estas actividades STEAM indican que esta metodología de aprendizaje ayuda a promover la equidad de género a la vez que incrementa el interés de los niños y las niñas por las materias STEM.

In this paper, the researcher explored what opportunities the groundbreaking area of e-textiles offers in the field of education. The present article seeks to show the results of some workshops carried out in the second edition of the program ‘GIRL STEM: breaking stereotypes’. The conclusions drawn from these STEAM activities indicate that this learning methodology helps increase children’s interest in STEM subjects and contribute to gender equality.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir