Do hectógrafo ao encerado dixital

Resumo

Máis alá da utilización dunha mediación impresa ou hibridada nas aulas dixitalizadas haberá que continuar atendendo á construción de aprendizaxes básicas sólidas e relevantes nun contorno colaborador.

Más allá de la utilización de una mediación impresa o hibridada en las aulas digitalizadas, habrá que continuar atendiendo a la construcción de aprendizajes básicos sólidos y relevantes enun entorno colaborativo.

Beyond the use of printed or hybridized mediation in the digitized classrooms, it will be necessary to continue paying attention to the construction of solid and relevant basic learning in a collaborative environment.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir