Do cambio climático á emerxencia climática: retos do sistema educativo

Resumo

O cambio climático xa non pode ser un contido máis, un obxecto científico que contemplar no currículo. Para evitar caer na solastalxia paralizante e, ao tempo, ser quen de aceptar os límites da biosfera, cómpre asumir a emerxencia na que nos atopamos e, quizais aproveitando a LOMLOE, construír un currículo de emerxencia ao redor dos principios estratéxicos da #urxencia, #relevancia e #significación.

El cambio climático ya no puede ser un contenido más, un objeto científico que contemplar en el currículum. Para evitar caer en la solastalgia paralizante y, al mismo tiempo, ser capaz de aceptar los límites de la biosfera, es necesario asumir la emergencia en la que nos encontramos y, quizás aprovechando la LOMLOE, construir un currículum de emergencia alrededor de los principios estratégicos de la #urgencia, #relevancia e #significación.

Climate change can no longer be a content, a scientific object to be considered in the curriculum. To avoid falling into the paralyzing solastalgia and, at the same time, be able to accept the limits of the biosphere, we need to take on the emergency we are in and, perhaps taking advantage of LOMLOE, build an emergency curriculum around the strategic principles of #urgency, #relevance and #significance.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Referencias

  • Ojala, María (2013). Coping with Climate Change among Adolescents: Implications for Subjective Well-Being and Environmental Engagement. Sustainability, 5, 2191-2209. https://www.mdpi.com/2071-1050/5/5/2191
  • Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney y Cornelia Ludwig: The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, The Anthropocene Review vol. 2 num. 1, abril de 2015; http://anr.sagepub.com/content/early/2015/01/08/2053019614564785.abstract, http://anr.sagepub.com/content/2/1/81
  • González-Gaudiano, E., Meira, P.Á., & Gutiérrez, J. (2020). ¿Cómo educar sobre la complejidad de la crisis climática? Hacia un currículum de emergencia. Revista Mexicana de Investigación Educativa, (25) 87, 843-872. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662020000400843.
  • González-Gaudiano, E.J., & Meira, P. Á. (2020). Educación para el cambio climático ¿Educar sobre el clima o para el cambio? Perfiles Educativos, 42 (168), 157-174. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.168.59464
  • Eilam, Efran (2022): Climate change education: the problem with walking away from disciplines, Studies in Science Education, 1.34, 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03057267.2021.2011589

Banners

Compartir