Dez anos do Decreto do Plurilingüismo: posicións sindicais

Resumo

As organizacións sindicais tiveron un papel fundamental en todo o proceso que acompañou o deseño, aprobación e posterior aplicación do Decreto do Plurilingüismo, achegando argumentos de diverso alcance, propostas alternativas e promovendo a mobilización cidadá. Este é o balance e a análise prospectiva realizadas pola CIG-Ensino e a Federación de Ensino de CC.OO. de Galicia.

Las organizaciones sindicales tuvieron un papel fundamental en todo el proceso que acompañó el diseño, aprobación y posterior aplicación del Decreto del Plurilingüísmo, aportando argumentos de diverso alcance, propuestas alternativas y promoviendo la mobilización ciudadana. Este es el balance y el análisis prospectivo realizado por la CIG-Ensino y por la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Galicia.

Trade unions played a fundamental role in the whole process that accompanied the design, approval and subsequent application of the Plurilingualism Decree, contributing arguments of varying scope, alternative proposals and promoting citizen mobilisation. This is the assessment and prospective analysis carried out by the CIG-Ensino and the Federación de Enseñanza de CC.OO. de Galicia.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir