Dez anos de decreto de plurilingüismo. Os desafíos da lingua

Resumo

A cuestión de fondo é a capacidade legal que un país ten para defender o seu idioma e recuperalo historicamente. A presenza, a práctica e as estratexias de avance da lingua galega nas escolas retrocederon nestes dez últimos anos. Isto implica, inevitablemente, unha Nova Política Lingüística, unha nova lectura da Lei de Normalización Lingüística consonte os novos tempos, capaz de propoñer un gran pacto arredor do idioma.

La cuestión de fondo es la capacidad legal que un país tiene para defender su idioma y recuperarlo históricamente. La presencia, la práctica y las estrategias de avance de la lengua gallega en las escuelas retrocedieron en estos diez últimos años. Esto implica, inevitablemente, una Nueva Política Lingüística, una nueva lectura de la Ley de Normalización Lingüística acorde a los nuevos tiempos, capaz de proponer un gran pacto alrededor del idioma.

The main issue is the legal capacity a country has to defend its language and to recover it historically. The presence, practice and strategies for taking the Galician language forward in schools have receded in the last ten years. This inevitably involves a new Linguistic Policy and a new reading of the Law on Linguistic Standardization – indeed one which is in line with modern times and also capable of proposing a firm agreement regarding the language itself.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir