Desafíos da docencia na Formación Profesional

Resumo

O proceso de dignificación e transformación da formación profesional ao longo dos últimos anos no noso país, unido ás previsións sobre as necesidades de cualificación profesional das persoas traballadoras para atender as demandas do sistema produtivo, sitúan a formación profesional nunha posición estratéxica. O presente artigo aborda varios aspectos relevantes que permitan asegurar unha docencia de calidade neste tipo de ensinanzas.

El proceso de dignificación y transformación de la formación profesional a lo largo de los últimos años en nuestro país, unido a las previsiones sobre las necesidades de cualificación profesional de los trabajadores para atender las demandas del sistema productivo, sitúan a la formación profesional en una posición estratégica. El presente artículo aborda varios aspectos relevantes que pemitan asegurar una docencia de calidad en este tipo de enseñanzas.

The process of dignifying and transforming vocational training over the last few years in our country, together with the forecasts on the professional qualification needs of workers to meet the demands of the production system, place vocational training in a strategic position with respect to other types of training offers. This article deals with several relevant aspects that allow us to ensure quality teaching in this type of education.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir