De que falamos ao falarmos de eduación teatral?

Resumo

Falar de teatro e educación implica relacionar dúas areas fundamentais da nosa cultura. Nesta nota tentamos mostrar a diversidade de cuestións e problemas de investigación que tal relación suscita.

Hablar de teatro y educación implica relacionar dos áreas fundamentales de nuestra cultura. En esta nota intentamos mostrar la diversidad de cuestiones y problemas de investigación que tal cuestión suscita.

Talking about theatre and education implies relating two key areas of our culture. In this note we try to show the diversity of issues and research problems that such an issue raises.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir