Cuestións que deberían estar presentes no debate educativo (se o houbese)

Resumo

“O que aprendemos na escola debería ser unha ferramenta analítica para descifrar e comprender aquilo que nos pasa na nosa vida cotiá”. Esta é a tese que debería suscitar un amplo debate social sobre o futuro da escola entre nós.

“Lo que aprendemos en la escuela debería ser una herramienta analítica para descifrary comprender lo que nos pasa en la vida diaria”. Es la tesis que debería suscitar un amplio debate social sobre el futuro de la escuela.

“What we learn in school should be an analytical tool for decode and understand what happens to us in everyday life. It is the thesis that should arouse a broad social discussion about the future of the school.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir