Coronavirus, territorio e hábitat en Galicia

Resumo

Cando todas as ‘decisións’ se re-centralizan simplificadamente pérdese de vista a xeografía humana e cultural, podendo adoptarse decisións incongruentes. As mesmas restricións en calquera aldea de Galicia ca no transporte en metro ou na Gran Vía de Madrid?, sen atender tampouco ao mapa sanitario de Galicia?, é así como ‘estamos construíndo’ un territorio social ordenado, aínda tamén pendente das provincias de 1833? Unha acaída reflexión.

Cuando todas las ‘decisiones’ se re-centralizan simplificadamente se pierde de vista la geografía humana y cultural, pudiendo adoptarse decisiones incongruentes. ¿Las mismas restricciones en cualquier aldea de Galicia que en el transporte en metro o en la Gran Vía de Madrid?, ¿sin atender tampoco al mapa sanitario de Galicia?, ¿es así como ‘estamos construyendo’ un territorio social ordenado, aún también pendiente de las provincias de 1833? Una oportuna reflexión.

When all “decisions” are re-centralized in a simplified way, human and cultural geography is lost sight of and incongruent decisions can be made. Are the same restrictions in any village in Galicia as in the subway or at Gran Vía in Madrid? Is this how we “are building” an ordered social territory, still pending from the provinces of 1833? A reflexive reflection.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir