Consquistar a coeducación. Un reto para a universidade

Resumo

A conquista da coeducación, nas universidades, é un reto que non ten feito máis que comezar hai uns poucos anos co recoñecemento lexislativo e o deixar facer, ás e aos profesionais, por parte das institucións de ensino superior. É agora o momento do compromiso decidido por parte dos e das docentes para impulsar a súa posta en práctica a fin de que se lidere un proceso que, sen dúbida, contribuirá a que tamén a sociedade avance neste eido.

La conquista de la coeducación, en las universidades, es un reto que no ha hecho más que comenzar hace unos pocos años con el reconocimiento legislativo y dejando hacer, a las y a los profesionales, por parte de las instituciones de enseñanza superior. Ahora es el momento del compromiso decidido, por parte de los y las docentes, para impulsar su puesta en práctica a fin de que se lidere un proceso que, sin duda, contribuirá al avance social en este campo.

Conquering coeducation, in universities, is a challenge that has only just begun a few years ago with legislative recognition and making, to professionals, by higher education institutions. And now is the time for a determined commitment on the part of teachers to promote their implementation in order to lead a process that will undoubtedly contribute to social advancement in this field.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir