Comacinco, proxecto sobre alimentación e actividade física

Resumo

A inclusión no currículo escolar de proxectos cun enfoque de aprendizaxe-servizo (ApS) leva consigo a asunción dunha cidadanía responsable na que o profesorado é o fío condutor de actividades que contribúen á mellora da saúde, do coidado do medio, e do respecto polos bens comúns. Neste artigo amósase a abordaxe da problemática da obesidade na adolescencia a través do proxecto “Comacinco” que se desenvolveu no marco do Plan Proxecta no IES Francisco Daviña Rey.

La inclusión en el currículo escolar de proyectos con un enfoque de aprendizaje-servicio (ApS) lleva consigo la asunción de una ciudadanía responsable en la que el profesorado es el hilo conductor de actividades que contribuyen a la mejora de la salud, del cuidado del entorno, y del respeto por los bienes comunes. En este artículo se muestra el abordaje de la problemática de la obesidad en la adolescencia a través del proyecto “Comacinco” que se desarrolló en el marco del Plan Proxecta en el IES Francisco Daviña Rey.

The inclusion in the project’s school curriculum with a service-learning approach (ApS) entails the assumption of a responsible citizenship where the teachers are the key element of the activities that contribute to the improvement of health, care of the environment and the respect for common goods. This article shows the approach to the problem of obesity in youth through the “Comacinco” project which was developed within the framework of the Proxecta Plan at the IES Francisco Daviña Rey.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir