Coa música a outra parte

Resumo

O curso académico 20-21, marcado pola pandemia, iniciou nos conservatorios con ilusións ligadas á recuperación da imprescindible presencialidade e con inquedanzas relacionadas coa seguridade nas aulas, logo corroborada. A volta ao ensino telemático durante o segundo trimestre, xunto coas medidas tomadas en relación ao sector cultural no seu conxunto, trazou un panorama con negativas consecuencias no noso ámbito.

El curso académico 20-21, marcado por la pandemia, inició en los conservatorios con ilusiones ligadas a la recuperación de la imprescindible presencialidad y con inquietudes relacionadas con la seguridad en las aulas, después corroborada. El regreso a la enseñanza telemática durante el segundo trimestre, junto con las medidas tomadas en relación al sector cultural en su conjunto, trazó un panorama con negativas consecuencias en nuestro ámbito.

The academic year 20-21, marked by the pandemic, began in the conservatories with illusions linked to the recovery of the essential presence and with concerns related to safety in the classrooms, later corroborated. The return to telematics teaching during the second quarter, together with the measures taken in relation to the cultural sector as a whole, outlined a panorama with negative consequences in our field.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir