Climántica na innovación Erasmus+ 2021-2023

Resumo

Preténdese mostrar as últimas fases na traxectoria do proxecto Climántica desde a súa creación ata a actualidade na que se ten materializado en dous proxectos Erasmus+ de innovación derivados do propio proxecto, que resultaron seleccionados co nº 1 polo Servizo Español para a Internacionalización do Ensino (2021-2023) nas dúas liñas pedagóxicas que identificou Erasmus + para superar barreiras pedagóxicas da COVID-19.

Se pretende mostrar las últimas fases en la trayectoria del proyecto Climántica desde su creación hasta la actualidad en la que se ha materializado en dos proyectos Erasmus+ de innovación derivados del propio proyecto y que resultaron seleccionados como nº 1 por el Servicio Español para la Internacionalización de la Enseñanza (2021-2023) en las dos líneas pedagógicas que identificó Erasmus+ para superar las barreras pedagógicas de la COVID-19.

The aim of this paper is to show the last steps in the trajectory of the Climantica Project from its creation to today, which has been materialized in two Erasmus+ innovation projects selected first by the Spanish Service for internationalisation of Teaching (2021-2023) into the two pedagogical lines identified by Erasmus+ to get over COVID-19 pedagogical barriers.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Referencias

  • European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, (2022). Data collection and analysis of Erasmus+ projects : focus on education for environmental sustainability: final report, https://data.europa.eu/doi/10.2766/769204
  • Schleicher, A. (2020). The Impact of COVID-19 on Education: Insights from" Education at a Glance 2020". OECD Publishing.
  • Sóñora Luna, F. (2010). Climántica.org, portal de educación para el cambio climático. Educación Química, 21(1), 88–92. https://doi.org/10.1016/s0187-893x(18)30078-8
  • Sóñora Luna, F., e García-Vinuesa, A. (2020). Climántica: un proyecto pedagógico-social y de educación ambiental en la lucha contra el cambio climático. Pedagogia Social Revista Interuniversitaria, 36, 63–79. https://doi.org/10.7179/psri_2020.36.04
  • Sóñora Luna, F., Alonso-Méndez, A., e García-Vinuesa, A. (2019). Respuestas juveniles al cambio climático desde los campus de Climántica. Innovación educativa, 29, 5–26. https://doi.org/10.15304/ie.29.6341
  • Sóñora Luna, F., Fernández Suárez, E., Barañano Carrión, C., e Alonso-Méndez, A. (2019). Investigación de Ecoloxía Escolar nunha pradaría de Zostera nolteii. Innovación educativa, 29, 27–43. https://doi.org/10.15304/ie.29.6342
  • Sóñora-Luna, F., e Alonso-Méndez, A. (2018). Ocean Under Global Change: From Science to School. International Journal of Environmental and Science Education.

Banners

Compartir