Carta ás paredes do meu Departamento de Orientación

Resumo

O traballo do Departamento de Orientación require o derribo de barreiras, paredes e estruturas predeseñadas para dar unha resposta educativa de calidade ao alumnado con diversidade funcional. O artigo aborda a importancia dun traballo colaborativo e descentralizado da figura do orientador.

El trabajo del Departamento de Orientación requiere el derribo de barreras, paredes y estructuras prediseñadas para dar una respuesta educativa de calidad al alumnado con diversidad funcional. El artículo aborda la importancia de un trabajo colaborativo y descentralidazado de la figura del orientador.

The work of the Guidance Department requires the demolition of barriers, walls and pre-designed structures to provide a quality educational response to students with functional diversity. The article addresses the importance of a collaborative and decentralized work of the guidance counselor.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Tea e inclusión

Banners

Compartir