Características das institucións que desenvolven Formación Profesional

Resumo

O artigo recolle a transformación dos antigos centros politécnicos, ou institutos de formación profesional, ou universidades laborais en Institutos de Educación Secundaria que mesturan ensinanzas da ESO con Bacharelato e Formación Profesional; ou os máis específicos Centros Integrados de Formación Profesional, onde se imparten exclusivamente ciclos formativos.

El artículo recoge la transformación de los antiguos centros politécnicos, o institutos de formación profesional, o universidades laborales en Institutos de Educación Secundaria que mezclan enseñanzas de la ESO con Bachillerato y Formación Profesional, o los más específicos Centros Integrados de Formación Profesional, donde se imparten exclusivamente ciclos formativos.

The article describes the evolution of the former polytechnic centres, or vocational training institutes, or labour universities in Secondary Education Institutes that mix ESO teaching with Baccalaureate and Vocational Training, or the more specific Integrated Vocational Training Centres, where only training cycles are taught.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir