Bibliotecas escolares e inclusión

Resumo

As bibliotecas escolares, como contedores culturais e como espazos creativos e de convivencia, deben converterse en axentes de inclusión social e educativa, atendendo á diversidade e ofrecendo os seus recursos e dispositivos a toda a comunidade.

Las bibliotecas escolares, como contenedores culturales y como espacios creativos y de convivencia, deben convertirse en agentes de inclusión social y educativa, atendiendo a la diversidad y ofreciendo sus recursos y dispositivos a toda la comunidad.

The possibility of figure out meanings and senses through reading is only possible through the mastery of the reading and writing codes. And teachers have a great responsibility on this. Reading appears as the open door that enables the best knowledge of the world.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir