Bibliotecas escolares abertas, tamén cando os tempos son virados

Resumo

O mundo das bibliotecas, tamén as escolares, vive e vibra, particularmente, cos libros físicos, co seu cheiro de papel, cos cosidos e encuadernacións, o pasar das follas...e todo isto quedou paralizado. Houbo unha reinvención en lugar dunha parálise: BIBLIOTECAS ESCOLARES ABERTAS, clubs de lectura e lecturas compartidas de novo formato...Todo un mundo que se puxo a andar en toda a xeografía de Galicia.

El mundo de las bibliotecas, también las escolares, vive y vibra, particularmente, con los libros físicos, con su olor de papel, con los cosidos y encuadernaciones, el pasar de las hojas... y todo esto quedó paralizado. Hubo una reinvención en lugar de una parálisis: BIBLIOTECAS ESCOLARES ABIERTAS, clubs de lectura y lecturas compartidas de nuevo formato...Todo un mundo que se puso a andar en toda la geografía de Galicia.

The world of libraries, including school libraries, lives and vibrates, particularly with physical books, with their smell of paper, with their seams and bindings, turn the pages... and all this has stopped. There was a reinvention instead of a paralysis: OPEN SCHOOL LIBRARIES, reading clubs and shared readings in a new format... A whole world that began to walk throughout the geography of Galicia.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir