Aulas Galegas. Profesorado solidario en tempos de pandemia

Resumo

A feliz e inesperada iniciativa dun pequeno grupo de docentes, que encontrou un eco solidario en centos deles. Un magnífico exercicio de profesionalidade docente, que constrúe a ‘nova escola galega’ que sempre desexamos. Un camiño a proseguir, coa compaña dos novos recursos tecnolóxicos, que parte da experiencia e saberes da mellor educación analóxica, desde piares sólidos.

La feliz e inesperada iniciativa de un reducido grupo de docentes, que encontró un eco solidario en cientos de ellos. Un magnífico ejercicio de profesionalidad docente, que construye la ‘nova escola galega’ que siempre deseamos. Un camino a proseguir, con la compaña de los nuevos recursos tecnológicos, que parte de la experiencia y saberes de la mejor educación analógica, desde pilares sólidos.

The happy and unexpected initiative of a small group of teachers who found an echo of solidarity in hundreds of them. A magnificent exercise in teaching professionalism, building the “new Galician school” that we have always wanted. A path to continue, with the company of new technological resources, based on the experience and knowledge of the best analogical education, from solid pillars.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir