As pegadas da represión no maxisterio

Resumo

A represión exercida sobre o profesorado polas autoridades golpistas adoptou diversas formas: represión administrativo-laboral, económica, ideolóxica, física... No artigo tratamos a represión física, concretada no encarceramento e na eliminación a través do asasinato (execución e “paseos”). Esta forma de represión está exemplificada mediante tres casos-tipo que poden representar a violencia política efectuada contra centos de mestras e mestres do noso país.

La represión ejercida sobre el profesorado por las autoridades golpistas adoptó diversas formas: represión administrativo-laboral, económica, ideológica, física... En el artículo tratamos la represión física, concretada en el encarcelamiento y en la eliminación a través del asesinato (ejecución y “paseos”). Esta forma de represión está ejemplificada mediante tres casos-tipo que pueden representar la violencia política efectuada contra cientos de maestras y maestros de nuestro país.

The repression carried out on the teachers by the coup authorities took various forms: administrative-labour, economic, ideological, physical repression... In the article we deal with physical repression, which takes the form of imprisonment and elimination through murder (execution and “walkabouts”). This form of repression is exemplified by three model cases that can represent the political violence carried out against hundreds of teachers in our country.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Memoria para o presente

Banners

Compartir