Aproximación ao STEAM: características, potencialidades e oportunidades

Resumo

No artigo realízase unha aproximación ao enfoque educativo STEAM, ás súas características definitorias e á relevancia da súa incorporación nas distintas etapas educativas. Destácase pois o carácter integrador e interdisciplinar do enfoque, que comprende e combina a ciencia, a arte, a tecnoloxía e as humanidades.

En el artículo se realiza una aproximación al enfoque educativo STEAM, a sus características definitorias y la relevancia de su incorporación en las distintas etapas educativas. Se destaca el carácter integrador e interdisciplinar del enfoque, que comprende y combina la ciencia, el arte, la tecnología y las humanidades.

The article makes an approach to the STEAM educational approach, its defining characteristics and the relevance of its incorporation in the different educational stages. The integrative and interdisciplinary nature of the approach is highlighted, comprising and combining science, art, technology and the humanities.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir