Aprender português com o hándicap da pandemia

Resumo

Neste ano escolar 2020-21 a volta às aulas presenciais nas Escolas Oficiais de Idiomas (interrompidas ainda durante um mês com o ensino telemático a causa do surgimento de um novo surto) evidenciou umha nova realidade na que nada do essencial, do ponto de vista motivacional nem metodológico, pode ser garantido devido fundamentalmente ao distanciamento social a que nos vemos obrigadas, assim como pola implementaçom dos protocolos de Covid nos centros de ensino.

En este año escolar 2020-2021 el regreso a las aulas presenciales en las Escuelas Oficiales de Idiomas (interrumpidas aún durante un mes con la enseñanza telemática debido al surgimiento de un nuevo brote) evidenció una nueva realidad en la que nada de lo escencial, desde el punto de vista motivacional ni metodológico, puede ser garantizado debido fundamentalmente al distanciamiento social al que nos vemos obligadas, así como por la implementación de los protocolos de Covid en los centros de enseñanza.

In this 2020-2021 school year, the return to face-to-face classrooms in the Official Language Schools (interrupted for a month with telematics teaching due to the emergence of a new outbreak) evidenced a new reality in which nothing essential, since from a motivational or methodological point of view, it can be guaranteed mainly due to the social distancing to which we are forced, as well as the implementation of Covid protocols in schools.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir