Alimentación e nutrición nos comedores escolares

Resumo

Os comedores escolares deben ser unha área de educación para a saúde nutricional do neno e de toda a familia. Os retos actuais dos comedores escolares pasan por ofrecer unha alimentación de calidade, equilibrada e variada para os nenos fronte á dieta da opulencia imperante na que as demandas dietéticas están máis relacionadas coas características organolépticas e os valores sociais que coa súa calidade nutricional.

Los comedores escolares deben constituir un área de educación para la salud nutricional del niño y de toda la familia. Los retos actuales de los comedores escolares pasan por ofrecer una alimentación de calidad, equilibrada y variada para los niños frente a la dieta de la opulencia imperante, en la que las demandas dietéticas están más relacionados con las características organolépticas y los valores sociales que con su calidad nutricional.

The school canteens should be an area of education for the nutritional health of the child and the whole family. The current challenges of school canteens involve offering a quality, balanced and varied diet for children against the prevailing opulence diet in which dietary demands are more related to organoleptic characteristics and social values than to their nutritional quality.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Servizos complementarios

Banners

Compartir