Alimentación e nutrición nos comedores escolares

Resumo

Os comedores escolares deben ser unha área de educación para a saúde nutricional do neno e de toda a familia. Os retos actuais dos comedores escolares pasan por ofrecer unha alimentación de calidade, equilibrada e variada para os nenos fronte á dieta da opulencia imperante na que as demandas dietéticas están máis relacionadas coas características organolépticas e os valores sociais que coa súa calidade nutricional.

Los comedores escolares deben constituir un área de educación para la salud nutricional del niño y de toda la familia. Los retos actuales de los comedores escolares pasan por ofrecer una alimentación de calidad, equilibrada y variada para los niños frente a la dieta de la opulencia imperante, en la que las demandas dietéticas están más relacionados con las características organolépticas y los valores sociales que con su calidad nutricional.

The school canteens should be an area of education for the nutritional health of the child and the whole family. The current challenges of school canteens involve offering a quality, balanced and varied diet for children against the prevailing opulence diet in which dietary demands are more related to organoleptic characteristics and social values than to their nutritional quality.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir