Algunhas propostas para mellorar os servizos de comedor e transporte nas escolas do rural

Resumo

Partindo da base de que a Administración educativa non está a atender debidamente a oferta dos servizos de comedor e transporte escolar no medio rural galego, postúlanse toda unha serie de medidas concretas e específicas para a mellora desa xestión, establecendo como requisitos previos a gratuidade efectiva e o ter en conta sempre a opinión das comunidades educativas afectadas.

Partiendo de la base de que la Administración educativa no está atendiendo en la debida forma la oferta de los servicios de comedor y transporte escolar en el medio rural gallego, se postulan toda una serie de medidas concretas y específicas para el mejoramiento de esa gestión, estableciendo como requisitos previos la gratuidad efectiva y tener en cuenta siempre la opinión de las comunidades educativas afectadas.

On the basis that the educational Administration is not taking care in a proper way the supply of school canteen and transport services in the Galician rural environment, a wide list of particular and specific measures are suggested for the improvement of this management, establishing as a prerequisite, effective free and always take into account the opinion of the affected educational communities.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Servizos complementarios

Banners

Compartir