Actividades STEAM como garantía do estímulo matemático

Resumo

En todo proceso de ensino-aprendizaxe das matemáticas adoita predominar a falta de conexión desta ciencia coa realidade. Isto fai que os estudantes presenten un profundo rexeitamento cara ás matemáticas. Traballar o estímulo matemático é importante para aumentar a súa receptividade, algo que se pode conseguir coa metodoloxía STEAM. Neste artigo preséntanse dúas actividades STEAM nas que as matemáticas se traballan de forma contextualizada.

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas suele predominar la falta de conexión de esta ciencia con la realidad. Esto hace que los estudiantes presenten un profundo rechazo hacia las matemáticas. Trabajar el estímulo matemático es importante para aumentar su receptividad, algo que se puede conseguir con la metodología STEAM. En este artículo se presentan dos actividades STEAM en las que las matemáticas se trabajan de forma contextualizada.

In every process of teaching-learning of mathematics, the lack of connection of this science with reality tends to predominate. This causes students to have a deep rejection of mathematics. Working on the mathematical stimulus is important to increase their receptivity, something that can be achieved with the STEAM methodology. This article presents two STEAM activities in which mathematics is worked in context.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Crear para aprender: STEAM

Banners

Compartir