A pedagoxía de proxectos, unha moda?

Resumo

O conxunto de estratexias de ensino e aprendizaxe que compoñen a pedagoxía dos proxectos son a forma máis axeitada para unha escola que ten como obxectivo desenvolver habilidades para a vida, e é coherente co coñecemento científico que dispoñemos sobre como as persoas aprenden.

El conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje que conforman la pedagogía de proyectos son la forma más apropiada para una escuela que pretende el desarrollo de las competencias para la vida y es coherente con el conocimiento científico que disponemos sobre como las personas aprenden.

The set of teaching and learning strategies that set up the pedagogy of projects is the most appropriate way for a school which aims to develop life competencies and is consistent with the scientific knowledge we have about how people learn.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir