A lingua no ensino: análise política dunha década de Decreto para o Plurilingüismo

Resumo

A análise política do que significou esta última década de aplicación do Decreto para o Plurilingüismo no ensino resulta obrigada, tendo en conta a prolongada controversia que envolve a acción política en materia de lingua no noso país e a expectativa que se abría diante dunha nova convocatoria electoral. Preséntanse as opinións e propostas do BNG, PSdG-PSOE e En Marea, que recollen un certo balance e algunhas ideas para o futuro.

El análisis político de lo que significó esta última década de aplicación del Decreto para el Plurilingüismo en la enseñanza resulta obligado, teniendo en cuenta la prolongada controversia que envuelve la acción política en materia de lengua en nuestro país y la expectativa que se abría ante una nueva convocatoria electoral. Se presentan las opiniones y propuestas del BNG, PSdeG-PSOE y de En Marea, que recogen un cierto balance y algunas ideas de futuro

The political analysis of what meant this last decade of application of the Decree for the Plurilingualism in the education results forced, taking into account the prolonged controversy that wraps the political action in matter of tongue in our country and the expectation that opened in front of a new electoral announcement. They present the opinions and proposals of the BNG, PSdeG-PSOE and of En Marea, that collect a true balance and some ideas of future.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir