A lección das vítimas

Resumo

O artigo aborda a necesidade de que as aulas dean a coñecer as características que a represión franquista tivo en Galiza, con perspectiva de país, xénero e clase, a fin de desmontar o falso relato imposto durante décadas que equiparou vítimas e verdugos e apuntalou a impunidade do fascismo español.

El artículo aborda la necesidad de que las aulas den a conocer las características que la represión franquista tuvo en Galiza, con perspectiva de país, género y clase, a fin de desmontar el falso relato impuesto durante décadas que equiparó víctimas y verdugos, y apuntaló la impunidad del fascismo español.

The article deals with the need for classrooms to reveal the characteristics that Franco’s repression had in Galiza, with a country, gender and class perspective, in order to break down the false narrative imposed for decades that placed victims and executioners on an equal footing, and reinforced the impunity of Spanish fascism.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir