A investigação em proramas Erasmus+ como objeto interferacional

Resumo

No ámbito do programa da Unión Europea “Erasmus+”, as persoas e organizacións teñen oportunidades de interactuar, creando diálogos culturais e pontes de coñecemento que enriquezan a educación. Este artigo mostra como a investigación contribuíu a promover a convivencia interxeracional e cultural e o coñecemento sobre o tema da robótica e o pensamento computacional.

En el marco del programa "Erasmus+" de la Unión Europea, personas y organizaciones tienen la oportunidad de interactuar, creando diálogos culturales y puentes de conocimiento que enriquecen la educación. Este artículo muestra cómo la investigación contribuyó a fomentar la convivencia intergeneracional y cultural y el conocimiento sobre el tema de la robótica y el pensamiento computacional.

As part of the European Union's "Erasmus+" programme, people and organisations have opportunities to interact, creating cultural dialogues and bridges of knowledge that enrich education. This article shows how the research contributed to promoting intergenerational and cultural coexistence and knowledge on the subject of robotics and computational thinking.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Interxeracionalidade

Banners

Compartir