A intervención educativa Modelo Burela

Resumo

A intervención educativa Modelo Burela comezou responsabilizándose de orientar as actuacións do concello en materia lingüística. Ao longo dos anos foi introducindo múltiples áreas de traballo: a comunicación xornalística, a atención á diversidade, intercambios educativos, xornadas de animación á lectura e un amplo conxunto de actividades destinadas á cidadanía, dentro do marco de colaboración entre a escola e a sociedade.

La intervención educativa Modelo Burela comenzó responsabilizándose de orientar las actuaciones del ayuntamiento en materia lingüística. A lo largo de los años ha introducido múltiples áreas de trabajo: la comunicación periodística, la atención a la diversidade, intercambios educativos, jornadas de animación a la lectura y un amplio conjunto de actividades destinadas a la ciudadanía, dentro del marco de colaboración entre escuela y sociedad.

The Burela Model educational intervention began by taking responsibility for guiding the actions of the city council in linguistic matters. Over the years, it has introduced multiple areas of work: journalistic communication, attention to diversity, educational exchanges, days to encourage reading and a wide range of activities aimed at citizens within the framework of collaboration between school and society.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Creadoras de contidos

Banners

Compartir