A innovación nas aulas de educación secundaria e formación profesional

Resumo

Un percorrido sobre experiencias innovadoras desenvolvidas en centros educativos de Galicia en educación infantil, primaria, secundaria e formación profesional a partir das melloras efectuadas nas didácticas/metodoloxías, na educación en relación coa contorna, na organización escolar e no uso de tecnoloxía.

Un recorrido sobre experiencias innovadoras desarrolladas en centros educativos de Galicia en educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional a partir de las mejoras efectuadas en las didácticas/metodologías, en la educación en relación con el entorno, en la organización escolar y en el uso de tecnología.

A journey through innovative experiences developed in Galician educational centres in early childhood and primary education based on the improvements made in didactics/methodologies, in education in relation to the environment, in school organisation and in the use of technology.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir