A innovación na formación profesional: que, como e quen innova en Galicia

Resumo

Neste texto realízase unha aproximación ao modelo de promoción da innovación no ámbito da Formación Profesional en Galicia, estabelecendo as distintas iniciativas existentes, así como unha serie de proxectos de carácter innovador desenvolvidos en centros de FP nos últimos anos. Finalmente, achéganse unha serie de conclusións sobre as posíbeis melloras a introducir neste modelo de innovación na FP galega.

En este texto se realiza una aproximación al modelo de promoción de la innovación en el ámbito de la Formación Profesional en Galicia, estableciendo las distintas iniciativas existentes, así como una serie de proyectos de carácter innovador desarrollados en centros de FP en los últimos años. Finalmente, se proponen una serie de conclusiones sobre las posibles mejoras a introducir en este modelo de innovación en la FP gallega.

In this text, an approach is made to the model for promoting innovation in the field of Vocational Training in Galicia, establishing the different existing initiatives, as well as a series of innovative projects developed in Vocational Training centres in recent years. Finally, a set of conclusions are proposed regarding the possible improvements to be made to this model of innovation in Galician Vocational Training.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Novos desafíos para a FP

Banners

Compartir