A FP Dual. Unha modalidade que abre o seu camiño

Resumo

A FP dual é unha nova modalidade de FP que, complementada co resto das ofertas, amplía as posibilidades de dar resposta ás necesidades de cualificación dos distintos colectivos cun maior axuste aos seus intereses persoais, e ten por obxecto a cualificación profesional das persoas traballadoras nun réxime de alternancia da actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa, que será a necesaria para a obtención dun título de FP.

La FP dual es una nueva modalidad de FP que, complementada con el resto de las ofertas, amplía las posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cualificación de los distintos colectivos con un mayor ajuste a sus intereses personales, y tiene por objeto la cualificación profesional de las personas trabajadoras en un régimen de alternancia de la actividad laboral en una empresa con la actividad formativa, que será la necesaria para la obtención de un título de FP.

Dual vocational training is a new type of vocational training that, complemented with the rest of the offers, expands the possibilities of responding to the qualification needs of the different groups with a greater adjustment to its personal interests, and aims at the professional qualification of the workers in a regime of alternation of the work activity in a company with the training activity, which will be the one necessary to obtain a vocational training degree.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir