A formación do profesorado en tempos de incerteza. Problemas, demandas e desafíos

Resumo

Cal é a formación inicial hoxe precisa para docentes de niveis non universitarios? Canto de cultural, de profesionalismo pedagóxico e didáctico, de destrezas... debe ter o modelo formativo? Como deben ser as institucións universitarias de formación?. Cuestión en debate.

¿Cuál es la formación inicial hoy precisa para docentes de niveles no universitarios? ¿Cuánto de cultural, de profesionalismo pedagógico y didáctico, de destrezas...debe tener el modelo formativo? ¿Cómo deben ser las instituciones universitarias de formación? Cuestión en debate.

What is the initial training required today for non-university teachers? How much cultural, pedagogical and didactic professionalism, skills...should the formative model have? How should university training institutions be? Question in discussion.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir