A Filosofía para crianzas na Facultade de C. da Educación da UDC: relato dun tempo compartido

Resumo

A integración dos obradoiros de pensamento filosófico nalgunhas das materias impartidas na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña vén supoñendo un auténtico revulsivo metodolóxico dende hai xa máis de seis anos. Fomos afondando neste campo, que lle permite ao noso alumnado descubrir as potencialidades da Filosofía para estimular actitudes éticas e habilidades de pensamento crítico, creativo e coidadoso.

La integración de los talleres de pensamiento filosófico en algunas de las asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña viene suponiendo un auténtico revulsivo metodológico desde hace ya más de seis años. Hemos ido profundizando en este campo, que consideramos permite a nuestro alumnado descubrir las potencialidades de la Filosofía para estimular actitudes éticas y habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso.

The integration of philosophical thinking workshops in some of the subjects taught in the Faculty of Educational Sciences of the Universidade da Coruña has been a real methodological revulsion for more than six years. We have deepening in this field which we consider allows our students to discover the potential of Philosophy to stimulate ethical attitudes, and critical, creative and careful thinking skills.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Filosofía para nenos e nenas

Banners

Compartir