A estrutura da FP. Análise comparativa da evolución nos últimos anos

Resumo

Neste artigo analízanse os marcos legais máis representativos que marcaron a evolución da FP no noso país, que factores seguen freando en parte o seu avance e como potenciar a súa consolidación no inminente proceso de transformación dixital industrial.

En este artículo se analizan los marcos legales más representativos que marcaron la evolución de la FP en nuestro país, qué factores siguen frenando en parte su avance y cómo potenciar su consolidación en el inminente proceso de transformación digital industrial.

The This article analyses the most representative legal frameworks which have marked the evolution of vocational training in our country, which factors continue to slow down its progress and how to promote its consolidation in the imminent process of industrial digital transformation.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir