A escola rural: singular e diferenciada

Resumo

Nestas liñas queremos destacar a importancia das escolas rurais como axente social da realidade na que se desenvolven, e analizamos a súa situación actual desde unha perspectiva construtiva. Ao tempo, esbozamos algunhas achegas para a mellora da súa calidade, considerando tanto o ámbito organizativo como o pedagóxico.

En estas líneas queremos destacar la importancia de las escuelas rurales como agente social de la realidad en la que desarrollan su labor, y analizamos su situación actual desde una perspectiva constructiva. Al mismo tiempo, esbozamos algunas aportaciones para la mejora de su calidad, considerando tanto el ámbito organizativo como el pedagógico.

In these lines we want to highlight the importance of the rural schools as social agent of the reality in its context, and we analyze his current situation from a constructive perspective. However we sketch some attachs about the improvement of his quality, considering the organisational and the pedagogical fields.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Patrimonio e educacion

Banners

Compartir