A escola que queremos: entre o presente e os horizontes de futuro

Resumo

Catro docentes reflexionan en voz alta sobre o oficio docente na sociedade galega actual, os seus itinerarios e preocupacións, e os seus proxectos educadores, tendo como horizonte a transformación social democrática, a autonomía das persoas e o desenvolvemento cultural.

Cuatro docentes experimentadas reflexionan en voz alta sobre el oficio docente en la sociedad gallega actual, sus itinerarios y preocupaciones, y sus proyectos educadores, teniendo como horizonte la transformación social democrática, la autonomía de las personas y el desarrollo cultural.

Four experienced teachers reflect aloud on the teaching profession in the current Galician society, its pathways and concerns and its educational projects, with a view to democratic social transformation, people’s autonomy and cultural development.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir