A escola diante do risco suicida

Resumo

A conduta suicida non é “unha forma de chamar a atención”, é “unha forma de pedir axuda”. Os tempos demandan máis que nunca que a escola actúe como protectora da saúde mental, interpretando o sufrimento psíquico de forma complexa, cunha mirada sistémica, multidisciplinar e global, minimizando os factores de risco e maximizando os de protección, cun currículo transversal centrado no benestar da comunidade educativa.

La conducta suicida no es “una forma de llamar la atención”, es “una forma de pedir ayuda”. Los tiempos piden más que nunca que la escuela actúe como protectora de la salud mental, interpretando el sufrimiento psíquico de forma compleja, con una mirada sistémica, multidisciplinar y global, minimizando los factores de riesgo y maximizando los de protección, con un currículo transversal centrado en el bienestar de la comunidad educativa.

Suicidal behavior is not “a way to get attention”, it is “a way to ask for help”. More than ever, times demand that schools act as protectors of mental health, interpreting mental suffering in a complex way, with a systemic, multidisciplinary and global perspective, minimizing risk factors and maximizing protective ones, with a focused cross-curricular curriculum in the well-being of the educational community

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir