A educación plurilingüe en Galicia: balance e propostas

Resumo

Unha reflexión acerca do que deron de si os 10 anos de vixencia do Decreto 79/2010 para o Plurilingüismo e unha mirada propositiva sobre o traballo escolar coas linguas en Galicia, identificando as dimensións nucleares nunha educación lingüística asentada no respecto e na valoración da diversidade.

Una reflexión acerca del resultado de la aplicación del Decreto 79/2010 para o Plurilingüismo durante 10 años de vigencia y una mirada propositiva sobre el trabajo con las lenguas en Galicia, identificando las dimensiones nucleares en una educación lingüística asentada en el respeto y la valoración de la diversidad.

A reflection on the result of the application of the Decree 79/2010 for o Plurilingualism during 10 years of validity and a proposal view on the work with languages in Galicia, identifying the nuclear dimensions in a linguistic education based on the respect and value of diversity.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir